அமெரிக்காவில் ஹூஸ்டன் நகரத்தில், வெள்ளத்தில் மூழ்கிய இந்திய மாணவர் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அமெரிக்காவில் டெக்சாஸ் மாகாணத்தை ‘ஹார்வே’ புயல்